Responsability at ADAX

Sustainable Development Goals

I 2016 trådte FN’s verdensmål i kraft, som udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Adax ønsker i høj grad at deltage i disse mål, og vi arbejder allerede med nogle af delmålene med stort fokus på at forbedre vores indsats.

Læs mere om vores arbejdsområder indenfor verdensmålene herunder.

3 SUNDHED & TRIVSEL:

Verdensmål 3 omhandler målet om, at alle mennesker i alle aldre
skal have mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk. Vi arbejder hos Adax med delmål 3.8 og 3.9.

 3.8 Give alle adgang til lægehjælp
Vores leverandører sikrer sundhedsforsikring til alle medarbejdere. Derudover sørger vi for gratis sundhedsforsikring til vores ansatte på kontoret i Danmark.

3.9 Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og
forurening.
Vores leverandører sikrer ren luft, rent vand og gode sanitære forhold til alle medarbejdere.

8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST:

Verdensmål 8 omhandler, at de, der har mindst, skal have mulighed for at arbejde sig ud af fattigdommen gennem anstændigt arbejde og med
ordentlige rettigheder.

8.4 Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion
Vi har stort fokus på at udnytte vores ressourcer og materialeforbrug bedst muligt samt fokus på, at vi skaber holdbare produkter. Vi skal fortsat blive bedre til at bruge de globale ressourcer mere effektivt i forbindelse med vores forbrug og produktion.

8.7 Afskaf børnearbejde
Hos Adax og hos vores leverandører tillades børnearbejde ikke.

12. ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål 12 handler om at genanvende vores ressourcer, undgå ressourcespild og gøre forbruget mere bæredygtigt.

12.1 Gennemfør det 10-årige rammeprogram for bæredygtige forbrugs-
og produktionsmønstre
Det er et mål for Adax at deltage aktivt i at gennemføre programmet for at implementere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønster og informere vores forbrugere i højere grad om at forbruge med omtanke for miljøet.

12.2 Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Vi har altid haft fokus på at håndtere vores materialer på den mest bæredygtige måde. Det er dog stadig et mål for os at minimere vores materielle fodaftryk på miljøet og sørge for at minimere spild mest muligt
gennem hele vores værdikæde.

12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt
Alle vores leverandører arbejder indenfor LWG certificeringen, som sætter internationale standarder indenfor håndtering af kemikalier ogs pildprodukter ved læderproduktion på en miljømæssigt fornuftig måde. På denne måde sikrer vi at kunne minimere skaderne på menneskers helbred og miljøet på en kontrolleret måde.

12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt
Vi har fokus på at reducere vores affaldsmængde betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse i hele værdikæden, specielt i produktion og distribution.

13 Klimaindsats

Verdensmål 13 handler om, at klimaforandringerne skal bremses, så mange fremtidige generationer kan leve gode liv på jorden. Hos Adax har vi stort fokus på, hvordan vi kan nedbringe vores miljøaftryk gennem hele værdikæden og har derfor sat ambitiøse mål for vores fremtid.

Læs mere om vores målsætninger her.